Er du sigtet eller tiltalt?

Hvornår er man sigtet eller tiltalt ?

Ingen kan fængsles ud over 24 timer uden at have været for en dommer. Men hvis politiet har mistanke om, at en person har begået noget strafbart, kan vedkommende sigtes. Derefter vil politiet gå i gang med at undersøge forholdet og lede efter beviser. Den måske vigtigste konsekvens af at være sigtet i en sag er, at man ikke har pligt til at udtale sig overfor politiet. Manglende samarbejde med politiet kan med andre ord under normale omstændigheder ikke lastes den tiltalte. Tiltale rejses først, når politiet har afsluttet sin efterforskning og beviserne peger i retning af én eller flere bestemte personer. Beviserne skal være så tungtvejende, at der må forventes domfældelse.
 
Hvornår er man arrestant ?

Det er man, når man er indsat i et arresthus, uden at være dømt endnu. Når en person bliver sigtet for at have begået noget strafbart, kan vedkommende enten være på fri fod, mens politiet efterforsker sagen, eller retten kan beslutte, at vedkommende skal være varetægtsfængslet (arrestant).

Kontakt os

Såfremt du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Er du sigtet eller tiltalt?

Læs her, hvordan vi kan hjælpe

Er du offer?

Læs her, hvordan vi kan hjælpe

Er du pårørende?

Læs her, hvordan vi kan hjælpe