Færdelsforseelser

Færdselsforseelser dækker over et stort antal varierede lovovertrædelser, der tager udgangspunkt i færdselsloven. De typiske forseelser, som domstolene behandler er følgende:

Spirituskørsel
Hastighedsovertrædelser
Overtrædelser af vigepligt/lysregulering


Spirituskørsel

Der sondres mellem om man har haft mellem 0,5 promille - 1,2 promille eller mere end 1,2 promille. Målingen sker ved blodprøveudtagelse. Straffen afhænger af om det er første gang man kører spirituskørsel. Er det første gang og promillen ikke overstiger 1,2, så vil straffen være en betinget frakendelse af kørekortet. Hvis promillen er over 1,2 vil frakendelsen være ubetinget og i minimum 3 år. Man vil endvidere få en bøde, der svarer til nettomånedslønnen ganget med promillens størrelse. Hvis promillen overstiger 2,0,  vil man tillige få en en betinget fængselsstraf på 20 dage. Endelig skal man op til et kursus (alkohol og trafik). Er det ikke første gang overtrædelsen finder sted, vil der i gentagelsestilfælde ske en skærpelse af fængselsstraffen, typisk til en ubetinget straf.

Hastighedsovertrædelser

Overtrædelser af hastighedsbegrænsninger er hyppigt forekommende, og indebærer som udgangspunkt en bøde. Bødens størrelse afhænger af omstændighederne, og fra 1. januar 2012 er taksterne generelt blevet hævet. Højhastighedstillægget er  minimum kr. 1.000 og udløses hvis man kører mere end 65/104/140, hvor der må køres 50/80/110 kmt. Minimumsbøde er endvidere hævet fra kr. 500 til kr. 1.000.

Førerretten risikerer man at miste (betinget) ved hastigheder over 160 kmt og ligeledes hvis man overskrider den tilladte hastighed med mere end 60%. Herudover kan man også mister førerretten på anden vis, ved eksempelvis grov og hensynsløs kørsel.

Andre færdselsovertrædelser

Færdselsloven indeholder udover reglerne om spirituskørsel og hastighedsovertrædelser en lang række reguleringer både med hensyn til færdsel, men også om hvorledes et lovligt køretøj skal være. Typiske overtrædelser er kørsel uden sele (kr. 1.500 - hvis barn kr. 2.000). Kørsel med nedslidt dæk koster kr. 1.000 pr. dæk. Kørsel med håndholdt telefon takseres til en bøde på kr. 1.500. Kørsel i nødspor indebærer en bøde på kr. 1.500. Kørsel overfor rødt lys udløser en minimumsbøde på kr. 2.000.

Har du fået frakendt dit kørekort betinget, skal du op til en orienterende køreprøve.

Du skal endvidere være klar over, at der for nylig er kommet nye regler for konfiskation, således at visser grovere overtrædelser af færdselsloven, herunder spirituskørsel, kan indebære, at man kan få sin bil konfiskeret.

Du kan i øvrigt læse mere på www.politi.dk og www.fartboeder.dk