Hærværk

Hvad er hærværk?

Der er tale om hærværk, når gerningsmanden ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden.
 
Hvilken straf medfører hærværk ?
 
Hærværk straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.
 
Øves der hærværk af betydeligt omfang, eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig i udøvelse af bl.a. hærværk, kan straffen stige til fængsel i 6 år. Hvis skaden forvoldes under disse omstændigheder af grov uagtsomhed, er straffen dog bøde eller fængsel indtil 6 måneder.
 
Ved straffastsættelsen er det en skærpende omstændighed, hvis forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.