Narkotika

Narkotikaforbrydelse omfatter besiddelse, overdragelse, fremstilling, indførsel af narkotika mv., og kan opdeles i to grupper:

    Overtrædelse af straffeloven.
    Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer

Loven angiver en række stoffer, som det er forbudet at overdrage. Strafferammen er fra bøde til 2 års fængsel. Mindstebøden er kr. 2.000. De typiske stoffer, der overdrages er kokain, heroin, amfetamin, hash og beslægtede stoffer. Det er en udbredt misforståelse, at besiddelse af stoffer til eget forbrug er straffri. Det er det ikke, men sociale forhold og andre omstændigheder, kan indebære, at man slipper med en advarsel.

Overtrædelser af straffeloven

Det er § 191 der anvendes, og bestemmelsen regulerer de grove overtrædelser af lov om euforiserende stoffer. Strafferammen er op til 10 års fængsel og i helt særlige tilfælde op til 16 år. For at § 191 kan bringes i anvendelse, skal der således være en overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Afvejningen af om et tilfælde er omfattet af bestemmelsen sker som udgangspunkt efter stoftype og mængde, og de vejledende mængder er som følger: Hash (10 kg); heroin/kokain (25 gr.);  amfetamin (50 gr.);  ecstasy (150-200 tabletter).