Øvrige

Udover de nævnte fagområder findes der, både i straffeloven og i en række andre love, straffebestemmelser, der kan blive rejst tiltale efter. Det vil føre for vidt at lave en fyldestgørende opremsning af samtlige straffebestemmelser her på sitet, hvorfor du henvises til - hvis du har spørgsmål - at kontakte os, hvorefter vi prøver at svare så godt som muligt.