Spørgsmål og svar

En del henvendelser til os vedrører de samme problemstillinger, og vi har i det følgende givet en række eksempler på de typiske spørgsmål, som vi får:

Spørgsmål: Har jeg krav på at få beskikket en forsvarer ?

Svar: Ja, som regel.

- Der kan dog være overtrædelser, der skønnes at være så bagatelagtige eller ukomplicerede, hvor retten skønner, at der ikke kan ske beskikkelse.

Spørgsmål: Hvem betaler min forsvarer ?

Svar: Statskassen eller dig !

- Har du selv antaget advokat til din sag, så vil det også være dig, som får regningen i sidste ende. Har du fået en advokat beskikket, så vil din advokat modtage sit honorar af statskassen. Taber du din sag, så vil du efterfølgende blive opkrævet de udgifter (herunder advokathonorar), som sagen har medført. Har du fået delvist medhold i din sag, så vil der kunne ske det, at du alene skal betale en andel af disse udgifter.

Spørgsmål: Hvornår slettes en dom fra min straffeattest ?

Svar: Det afhænger af overtrædelsen !

- De fleste overtrædelser slettes inden for 2-5 år på den "private straffeattest", og des mindre alvorlig forseelse, der er tale om, des hurtigere vil den blive slettet. En bøde vil blive slettet allerede efter 2 år.

- Der findes også en "offentlig" straffeattest. Denne bruges af offentlige myndigheder, hvis man søger ansættelse inden for det offentlige eller forsvaret. her vil en overtrædelse stå i minimum 10 år.

- Du kan læse mere om disse forhold på https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/straffeattester/ 

Spørgsmål: Har jeg pligt til at udtale mig til Politiet ?

Svar: Det kommer an på hvad du bliver spurgt om !

- Du har altid pligt til at oplyse din identitet, dvs. navn/adresse/fødselsdato. Hvis Politiet ønsker at stille spørgsmål herudover har du ikke pligt til at svare, og det vil være en god idé at kontakte sin advokat inden man vælger at lade sig afhøre.

Spørgsmål: Må Politiet afhøre min mindreårige søn, uden at jeg er til stede ?

Svar: Som udgangspunkt nej !

- som indehaver af forældremyndigheden har man krav på at blive underrettet om en sigtelse og tillige at være til stede ved en afhøring (og tillige en repræsentant fra kommunen). Der kan dog være situationer, hvor en afhøring må finde sted uden underretning, eksempelvis hvis forældrene også er mistænkte, eller hvis forældrene er sigtede for kriminalitet mod barnet.

kontakt

KONTAKT

Er du sigtet eller tiltalt?

Læs her hvordan vi kan hjælpe

Er du offer?

Læs her hvordan vi kan hjæpe

Er du pårørende?

Læs her hvordan vi kan hjælpe