Gratis Retshjælp

Det er formålet med denne hjemmeside at give gratis information til alle om strafferetlige emner. Hjemmesiden er ment som et alternativ til at skulle kontakte en advokat direkte, og efter omstændighederne skulle betale for en sådan rådgivning.

Du kan som bruger af hjemmesiden frit stille os spørgsmål og så prøver vi at svare så godt som muligt. Det koster ikke noget.

Skal vi imidlertid til at realitetsbehandle din sag, dvs. holde møder, skrive breve, møde i retten eller lignende, må vi nødvendigvis ske efter nærmere aftale. Hvis du er sigtet eller tiltalt vil det typisk ske ved, at vi beder retten om beskikkelse. Herved opnår vi vor honorering gennem retten efter takster, der er fælles for alle advokater. Ønsker du en advokat skal assistere dig uden at være beskikket af retten vil du naturligvis få et estimat for denne udgift således at du til enhver tid kan vurdere, om det er noget du ønsker.  Du vil således ikke få en regning, medmindre du på forhånd er blevet informeret om, at vort arbejde nu koster penge.

Udover strafferet arbejder vi også med rådgivning og retssager inden for ansættelsesret og erstatningsret. Vi har også etabeleret retshjælpshjemmesider inden for disse to områder nemlig ansættelseshjælpen.dk og erstatningshjælpen.dk

Er du sigtet eller tiltalt?

Læs her hvordan vi kan hjælpe

Er du offer?

Læs her hvorda vi kan hjælpe

Er du pårørende?

Læs her hvordan vi kan hjælpe