Svig mod offentlige midler

11.10.2013

Straffelovens § 289 og § 289a omhandler svig mod offentlige midler og mod EU-midler.


Højesteret har nu afgjort, at anvendelsen af straffelovens § 289a forudsætter, at der er tale om udbetaling af nationale offentlige midler, der figurer på statslige eller kommunale budgetter.


Sagen omhandlede udfyldelse af anmeldelsesblanket til Lønmodtagernes Garantifond (LG). Da LG bliver finansieret  af private arbejdsgivere, der indbetaler finansieringsbidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, var der ikke tale om midler, der figurerer på statslige eller kommunale budgetter.

Tiltalte blev derfor frifundet.

Både byret og Østre Landsret var kommet til det modsatte resultat.

Ransagning var ikke mulig

13.08.2013

Politiet underkendt af HøjesteretLæs mere

Erstatning for uberettiget varetægtsfængsling nedsat af Højesteret.

12.07.2013

Sigtede havde selv et medansvar (egen skyld).Læs mere

Strafferetshjælpen fik politiet til at opgive sagen.

19.06.2013

Voldsanklage blev frafaldet.Læs mere