Erstatning for uberettiget varetægtsfængsling nedsat af Højesteret.

12.07.2013

En sigtet(T)  havde været varetægtsfængslet, sigtet for forsøg på manddrab jf. straffelovens § 237 jf. § 21, i perioden 13. maj 2009 til  den 9. oktober 2009. Baggrunden for varetægtsfængslingen var, at en af de øvrige sigtede i sagen, havde udpeget T som værende den fjerde medgerningsmand.

T havde i grundlovsforhøret vanskelligt ved at redegøre for sin færden på tidspunktet for forbrydelsen, ligesom han gav vekslende forklaringer omkring sit kendskab til de øvrige sigtede i sagen.

Anklagemyndigheden opgav imidlertid påtale, og T rejste et erstatningskrav lydende på kr. 191.600,00 jf. retsplejelovens § 1018 a stk. 1.

Retten i Næstved gav T medhold, og tildelte erstatning på det fuldt opgjorte beløb. Anklagemyndigheden ankede sagen, og fik i Østre Landsret medhold i deres påstand om frifindelse. T ankede sagen til Højesteret med et erstatningskrav lydende på kr. 202.800,00. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse af Østre Landsrets dom.

Højesteret fandt, at på baggrund af, at T havde givet urigtige og vekslende forklaringer, selv til en vis grad havde givet anledning til frihedsberøvelsen, hvorfor kravet blev nedsat til det halve jf. retsplejelovens § 1018 a stk. 3. T fik tildelt erstatning pålydende 101.400,00 kr. med rente fra den 29. december 2010. 

Svig mod offentlige midler

11.10.2013

Afgivelse af urigtige oplysninger til Lønmodtagernes Garantifond...Læs mere

Ransagning var ikke mulig

13.08.2013

Politiet underkendt af HøjesteretLæs mere

Strafferetshjælpen fik politiet til at opgive sagen.

19.06.2013

Voldsanklage blev frafaldet.Læs mere