Erstatning for varetægtsfængsling efter frifindelse i straffesagen

25.03.2013

T havde været varetægtsfængslet som sigtet og efterfølgende tiltalt for salg og besiddelse med henblik på salg af en større mængde amfetamin på sin bopæl. T blev frifundet, medens hendes medtiltalte samboende kæreste blev fundet skyldig. 

Højesteret udtalte, at T ikke havde udvist egen skyld alene som følge af, at hun var vidende om, at hendes kæreste på deres fælles bopæl opbevarede en større mængde amfetamin, og at hun trods denne viden undlod at foretage sig noget. Højesteret fandt, at der ikke i øvrigt var forhold ved T’s adfærd inden anholdelsen eller under efterforskningen, der kunne anses for mistankepådragende. Højesteret tilkendte derfor T erstatning i overensstemmelse med påstanden.

Højesteret nåede dermed til samme resultat som landsretten.

 

Svig mod offentlige midler

11.10.2013

Afgivelse af urigtige oplysninger til Lønmodtagernes Garantifond...Læs mere

Ransagning var ikke mulig

13.08.2013

Politiet underkendt af HøjesteretLæs mere

Erstatning for uberettiget varetægtsfængsling nedsat af Højesteret.

12.07.2013

Sigtede havde selv et medansvar (egen skyld).Læs mere