Ransagning var ikke mulig

13.08.2013

Ransagning på baggrund af en anonym henvendelse blev ikke godkendt

Politiet modtog en anonym henvendelse om, at T på sin bopæl skulle være i besiddelse af en pistol. Politiet ransagede på baggrund af den anonyme henvendelse Ts bopæl uden forudgående retskendelse.

Der var ikke i sagen fremlagt nærmere oplysninger om den anonyme henvendelse, herunder om politiet havde kendskab til den anonyme anmelders identitet, hvad den pågældende baserede sine oplysninger på, og om politiet skønnede kilden troværdig. Der forelå heller ingen oplysninger i øvrigt, som kunne begrunde en mistanke om, at T skulle være i besiddelse af en pistol.

Højesteret kom på denne baggrund frem til, at betingelserne for ransagning ikke var opfyldt.

Afgørelsen viser, at den stigende tendens, der har været fra anklagmyndighedens side til at bruge anonyme kilder, har en grænse. Det skal godtgøres på et kvalificeret grundlag, at der er et konkret ransagningsbehov.

Svig mod offentlige midler

11.10.2013

Afgivelse af urigtige oplysninger til Lønmodtagernes Garantifond...Læs mere

Erstatning for uberettiget varetægtsfængsling nedsat af Højesteret.

12.07.2013

Sigtede havde selv et medansvar (egen skyld).Læs mere

Strafferetshjælpen fik politiet til at opgive sagen.

19.06.2013

Voldsanklage blev frafaldet.Læs mere