Strafferetshjælpen fik politiet til at opgive sagen.

19.06.2013

En tiltalt henvendte sig til Strafferetshjælpen med sin sag, idet han havde fået et anklageskrift, hvor han var blevet tiltalt for vold. Strafferetshjælpen gennemgik sagen og det materiale, som Politiet havde og kunne konstatere, at der var væsentlige mangler i efterforskningsmaterialet.

Vi fik beskikket en advokat for den pågældende og påpegede det mangelfulde materiale. Vi bad bl.a Politiet afhøre en række vidner og tillige afhøre en person, som den tiltalte formentlig var blevet forvekslet med. Endvidere bad vi Politiet om at indhente en video fra et overvågningskamera, fra det sted hvor tiltalte opholdt sig på gerningstidspunktet.

Kort efter havde Politiet undersøgt forholdene nærmere og tiltalen blev frafaldet.

Der søges nu om erstatning til den tiltalte.

 

 

 

Svig mod offentlige midler

11.10.2013

Afgivelse af urigtige oplysninger til Lønmodtagernes Garantifond...Læs mere

Ransagning var ikke mulig

13.08.2013

Politiet underkendt af HøjesteretLæs mere

Erstatning for uberettiget varetægtsfængsling nedsat af Højesteret.

12.07.2013

Sigtede havde selv et medansvar (egen skyld).Læs mere